O nas

Firma działa na rynku od roku 1995. Głównym zakresem działalności firmy jest wycena nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz jednostek pływających. Ponadto firma świadczy usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości oraz przeprowadza analizy i badanie rynku nieruchomości.

Świadczymy usługi zarówno dla firm i instytucji publicznych, jak również dla osób prywatnych.

Rzeczoznawca majątkowy: mgr inż. IWONA WIELGOSZ
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1723 nadane 01.12.1995 r. Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia gwarantuje wysoką jakość usług oraz odpowiednie przygotowanie do wykonania zleconych zadań.

Dzięki współpracy z innymi podmiotami jesteśmy w stanie realizować nietypowe zlecenia o szerokim zakresie wyceny, wymagające wiedzy interdyscyplinarnej. Posiadamy możliwość stworzenia zespołu specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień oraz na wykonywanie niestandardowych opracowań.

Zaletą firmy jest jakość świadczonych usług: rzetelność, terminowość i lojalność wobec Naszych Klientów - nigdy nie przedkładamy swoich korzyści nad dobro klienta i zawsze szanujemy jego prawo do poufności. Jakość świadczonych usług staramy się pogodzić z konkurencyjnymi cenami. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług.

Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, co zapewnia Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami.

Nasi Klienci

• Grupa Lotos S.A. w Gdańsku
• Przedsiębiorstwo Portowe Odraport spółka z o.o. Świnoujście - Wolny Obszar Celny
• Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
• PRATNER Fabryka Okien Danowo
• Fabryka Mebli - Rokita
• Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych S.A.
• Pomorskie S.A. Szczecin
• Fabryka Kontenerów UNIKON Szczecin
• Lotnisko Goleniów jako aport do spółki Port Lotniczy
• Muehlhan Steel Services spółka z o.o.
• ENERGOPOL - SZCZECIN S.A.
• Media Pomorskie spółka z o.o.
• Pratt & Whitney Kalisz Spółka z o.o.
• ODRABUD spółka z o.o.
• Kopalnie Surowców Skalnych S.A.
• GE Money Bank S.A.

• BPH S.A.
• BRE Bank S.A.
• Deutsche Bank S.A.
• FORTIS Bank Polska S.A.
• Telekomunikacja Polska S.A.
• PKO BP S.A.
• P.P.U.P. Poczta Polska
• Bank Handlowy w Warszawie S. A.
• Krajowa Spółka Cukrowa S. A.
• Totalizator Sportowy sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego HYDROTECHNIKA spółka z o.o.
• PORTA - ELEKTRA sp. z o.o.
• FUREL spółka z o.o.
• AKALA FARAONE spółka z o.o.
• Nadleśnictwo Goleniów
• Nadleśnictwo Międzyrzecz
• jednostki samorządu terytorialnego

Zakres Działalności

Wycena nieruchomości:

• komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych
• mieszkalnych: rezydencje, domy, mieszkania
• rolnych i leśnych
• ogrodów i sadów
• działek nie zabudowanych
• oraz innych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poza szacowaniem wartości rynkowej nieruchomości i sporządzaniem operatów szacunkowych wykonujemy:

• Inwentaryzacje dla potrzeb oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
• Opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości
• Wycena nieruchomości na potrzeby opinii o wartości nieruchomości
• Opinie na temat stawek czynszu
• Ekspertyzy dotyczące wartości bankowo- hipotecznej
• Określenia wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej

Świadczymy usługi związane z określaniem wartości nieruchomości na potrzeby m. in.:

• zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredyty bankowe)
• transakcji kupno - sprzedaż (zarówno prawa własności jak i prawa użytkowania wieczystego)
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
• rozliczeń związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości
• określenia wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej
• przekształcenia praw do lokali mieszkalnych
• ubezpieczeń majątkowych;
• podziału majątku
• zniesienia współwłasności
• postępowania spadkowego i podatkowego
• wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)
• określenia poniesionych nakładów
• opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Wycena nieruchomości jako środków trwałych do celów:

• podatkowych,
• sprawozdań finansowych,
• amortyzacji

Wycena przedsiębiorstw, środków trwałych oraz składników majątku spółek

Analizy rynku oraz analizy opłacalności inwestycji

Doradztwo inwestycyjne i prawne

Wycena jednostek pływających

Sporządzamy też inne opracowania nie stanowiące operatu szacunkowego. Świadczymy usługi zarówno dla firm i instytucji publicznych, jak również dla osób prywatnych.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen. Nasza Firma podejmuje się także innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa. Sporządzamy też inne opracowania nie stanowiące operatu szacunkowego.
Świadczymy usługi zarówno dla firm i instytucji publicznych, jak również dla osób prywatnych.

Koszt Wyceny

Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących. Wynagrodzenie i czas wykonania ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji nieruchomości oraz celu wyceny. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie przed przystąpieniem do sporządzenia opracowania.

Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast wypadkową następujących czynników:
• charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
• nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
• terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
• kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
• kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
• stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny:
• odpis lub wypis z księgi wieczystej, albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie praw do nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, umowa przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, umowa dzierżawy, najmu, inne)
• wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)
• kopia mapy ewidencyjnej