O nas Nasi Klienci Zakres działalności Koszt wyceny Kontakt

Biuro Obsługi Nieruchomości
mgr inż. Iwona Wielgosz
ul. Ogrodnicza 79
71-804 Szczecin
NIP: 851-102-14-73
Nr konta:
39 1140 2004 0000 3802 3048 2133
BRE S.A. WBE Łódź (mBank)

Kontakt:

www.wielgosz.com.pl
biuro@wielgosz.com.pl
tel. / fax (091) 431 66 96
kom: 0 501 026 450

Koszt wyceny

Koszt wyceny Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących. Wynagrodzenie i czas wykonania ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji nieruchomości oraz celu wyceny. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie przed przystąpieniem do sporządzenia opracowania.

Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast wypadkową następujących czynników:
• charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
• nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
• terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
• kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
• kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
• stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny:
• odpis lub wypis z księgi wieczystej, albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie praw do nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, umowa przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, umowa dzierżawy, najmu, inne)
• wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)
• kopia mapy ewidencyjnej

Dodatkowe dokumenty uzależnione są od przedmiotu i celu wyceny.

© 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone       projekt i wykonanie:Akto.pl